BARCELONA 
Via Laietana 16, 7è
08003 - Barcelona 
Telèfon: 934 812 773
gene@ccoo.catGIRONA
Gran Via Jaume I, 9 3r
17001 - Girona
Telèfon: 972 220 028


LLEIDA
Enric Granados, 3-5
25006 - Lleida
Telèfon: 973 263 666


TARRAGONA
C. Ramón y Cajal, 52 1r
43005 - Tarragona
Telèfon: 977 232 119
genetarragona@ccoo.cat
 http//www.twitter.com/ccoogeneralitatACTUALITAT

GAUDIMENT DELS DIES ADDICIONALS DE VACANCES 


El DECRET LLEI 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal deixa sense efectes la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que suspenia els acords i pactes sindicals que establien qualsevol sistema de premis vinculats als anys de serveis prestats consistents en el gaudiment de dies addicionals de vacances. 

En la reunió de la Mesa Sectorial del dia 20 de juny de 2016, des de CCOO vam plantejar la proposta que us transcrivim literalment de l’acta de la reunió: 

“CCOO planteja la possibilitat que els dies addicionals de vacances per antiguitat es puguin gaudir de forma independent i aïllada al llarg de l’any, sempre d’acord amb les necessitats dels serveis, i s’acumulin als 7 dies solts de l’article 18 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat”. 

En el seu moment, l’Administració va respondre que la normativa només permetia gaudir solts 7 dies de vacances però, finalment, l’Administració ha acceptat la proposta de CCOO i, durant l’any 2016, els dies addicionals de vacances es podran gaudir de forma independent i aïllada al llarg de l’any.


Divendres, 8 de juliol de 2016
DECRET LLEI 4/2016, DE 21 DE JUNY, DE RECUPERACIÓ PARCIAL DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA


 Avui s’ha publicat el DECRET LLEI 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal. 

Aquests són els aspectes més destacables: 

Recuperació parcial de la paga extraordinària

 · Percepció de la quantia equivalent a un 20,77% de l'import que es va deixar de percebre i que correspon a 38 dies de la paga extraordinària
 · Els termes i criteris de la devolució seran els establerts a l'Acord GOV/33/2015, de 10 de març (el del 24,04% de l’any passat)
 · Es deixa sense efecte la mesura retributiva d'acord amb la qual les reduccions resultants de l'any 2012 han de correspondre, com a mínim, a un import equivalent a un 5% de les retribucions íntegres percebudes durant l'exercici 2012
 · Les quantitats retingudes per aquest concepte s'abonaran en la mateixa nòmina en què s'acrediti la recuperació de les quanties a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article. 

Dies addicionals de vacances

 · Es modifica la disposició addicional sisena de la Llei de pressupostos que suspenia els acords i pactes sindicals que establien qualsevol sistema de premis vinculats als anys de serveis prestats consistents en el gaudiment de dies addicionals de vacances.


Dijous, 23 de juny de 2016


Absolts els 8 d'AIRBUS. #VagaNoÉsDelicte encara hi ha 300 processats


FotoPubliquem la nota de la Comissió Executiva Confederal.

ABSUELVEN A LOS 8 DE AIRBUS.

Estimadas compañeras y compañeros,

Esta misma mañana hemos conocido la sentencia del juzgado de lo penal nº1 de Getafe donde se juzgaba a los compañeros de Airbus a los que se les pedían ocho años y tres meses de cárcel por participar en un piquete durante la Huelga General de 2010.

La sentencia es absolutoria.

La absolución de los ocho compañeros es motivo de enorme satisfacción, por ellos, que han tenido que aguantar más de cinco años de presión e incertidumbre; para todos los compañeros y compañeras encausados por los mismos motivos; para el conjunto del movimiento sindical y para la propia salud democrática de nuestro país.

Es una sentencia que nos anima, aun más, a dar continuidad a la campaña Huelga no es delito, a seguir defendiendo a los compañeros y compañeras pendientes de juicio y a continuar emplazando a las fuerzas políticas, que forman el nuevo Parlamento, para que, sin tardanza, acuerden derogar el artículo 315.3 que es el anclaje jurídico de matriz franquista que han utilizado para perseguir el derecho de huelga.

Desde la Comisión Ejecutiva confederal aprovechamos para felicitarnos por este éxito sin paliativos a la vez que agradecemos las muestras de solidaridad que tanto desde otras Secciones Sindicales, instituciones de diverso signo, partidos políticos y sindicatos y Confederaciones internacionales se han recibido durante este tiempo.

Un saludo.

Cartell de la campanya
absolts 8 airbus 

Divendres, 18 de febrer de 2016


Trobada sindical de la Federació de Serveis a la Ciutadania: 21 de novembre de 2015

Foto

 

El proper dia 21 de novembre, a la sala Pal·ladius de Pallejà, a partir de les 10 hores, es farà la trobada sindical de la FSC,  per  valorar l’acció sindical duta a terme per les diferents seccions sindicals, per retre homenatge als companys i companyes del barcelonès amb més de 25 anys de militància a CCOO, així com a aquells companys i companyes que per raons d’edat han deixat d’estar en la primera línia de l’acció sindical.

En el marc de la trobada, podreu participar d’una paella popular.

Cartell Trobada Sindical FSCdilluns, 14 de setembre de 2015

SISÈ DIA D'ASSUMPTES PERSONALS

Modificacions a l'EBEP introduïdes pel Reial Decret Llei 10/2015 (093/15)


CCOO contra l'Acord de Govern 33/2015

CCOO ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'Acord 33/2015 del Govern de la Generalitat de Catalunya. 

més informació » Inspecció de Treball cita el Departament de Benestar Social i Família per l'alta accidentalitat de les residències de gent gran de la SISPAP a Barcelona

El delegats i delegades de prevenció de CCOO hem manifestat davant la Inspecció que la principal causa de l'augment, any rere any, de l'accidentalitat ha estat principalment (i coincideix) la política de retallades de personal. 

més informació » Quins serveis tens com a afiliat i afiliada?

Publicada informació dels diferents serveis que tens com a afiliat 

més informació » El Govern de la Generalitat es nega a negociar el retorn de les pagues i fa una oferta d'ocupació pública absolutament insuficient per millorar els serveis públics i reduir la contractació temporal

Cap acord davant la postura tancada de l'Administració. 

més informació » CCOO exigeix al Govern de la Generalitat el retorn de les pagues pendents i la convocatòria d'oferta pública d'ocupació per reduir la forta precarietat actual

Reunió de la Mesa General de la Funció Pública, divendres 17 de juliol. 


La Generalitat malbarata el patrimoni públic. Quins interessos econòmics hi ha al darrere?

Des de CCOO estem fent un seguiment dels moviments que la Generalitat està realitzant, pel que fa a la venda del seu patrimoni i a la seva adjudicació (ATC, TORRE MUÑOZ, DEC, AXA I FIRA 2000). 

més informació » 


El pla de pensions de la Generalitat de Catalunya tanca el primer semestre d'enguany amb una rendibilitat del 2.35%

Aquesta rendibilitat és fruït, entre d'altres, de la bona feina feta pels representats de CCOO i de la resta de membres de la Comissió de Control del Pla de Pensions de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya. 

més informació »