8/23 – EXCEDÈNCIA PER INCOMPATIBILITATS

Com ja sabeu, l’art. 47.2 de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, va modificar la lletra c de l’apartat 2 de l’art. 86 del Decret Legislatiu 1/97, sobre l’excedència per incompatibilitats, afegint el paràgraf següent: “El nomenament com a personal interí o la contractació com … Sigue leyendo 8/23 – EXCEDÈNCIA PER INCOMPATIBILITATS